Salsa Dansen

De naam salsa zegt je wel iets, en je hebt interesse in salsa dansen. Zo kwam je op onze website. Maar wellicht wil je wat meer weten over het salsa dansen en salsa muziek… waar komt het vandaan, hoe zit het in elkaar? Wij geven je graag wat meer toelichting erop.

Salsa is mondiaal inmiddels een zeer populaire dans, die zich schaart onder het latin-dansgenre. Op vele plekken in de wereld zijn er locaties om te gaan salsa dansen. Heel veel mensen zijn gepassioneerd geraakt ervan. De muziek wordt door velen ervaren als vrolijk, pittig, uitdagend, iets wat raakt, klanken waarop je niet stil kunt blijven staan. De salsadans wordt gedanst op salsa muziek. De term ´salsa´ is echter een verzamelterm. Onder salsa vallen zowel voor de dans als de muziek een groot aantal uiteenlopende stromingen met allemaal hun eigen accenten, opbouw en geluid. Zo zijn er verschillende manieren van salsa dansen: op de 1e tel in de muziek (de zogenaamde Cubaanse-, Puerto Ricaanse- of LA-stijlen), op de 2e tel (de zogenaamde New York-stijl, nauw verwant aan de Mambo, waardoor die stijl ook zo binnen de salsa wordt genoemd), op de 3e tel (waarbij men meer op de bass danst) of op de 4e tel (waarop o.a. de Son wordt gedanst). Deze verschillende stijlen van salsa dansen hebben ook andere patronen in het dansen. Zo wordt de basispas binnen de Cubaanse-, de Puerto Ricaanse-, LA-stijl en de New York-stijl salsa “voor-achterwaarts” gedanst. De Colombiaanse salsa wordt daarentegen zijwaarts gedanst en de Venezolaanse salsa meer op de plek. In de LA- en New York-stijl dans je met je partner in rechte lijnen, je danst figuren (draaicombinaties) en wisselt in een rechte lijn van plek met elkaar.

Een set danspassen in het salsa dansen is onderverdeeld in 8 tellen verdeeld over twee maten van 4 tellen. In de meeste stijlen valt op de 4e en 8e tel de rust (wat betekent dat je die tel niet stapt). Wanneer je salsa leert dansen wordt er door die rustmomenten op de volgende manier meegeteld: 1, 2, 3... 5, 6, 7...

Salsa dansen is geen statische dansstijl maar legt de nadruk op beweging en voor wie dat wil een stukje speelsheid of uitdaging. Er is alle ruimte voor eigen expressie, fantasie en temperament. De figuren die gedanst worden, zijn gebaseerd op de basistap en de technieken om van positie te wisselen en te draaien. Maar er is geen vaste volgorde in het salsa dansen. De man leidt en bepaalt aan de hand van de muziek en zijn eigen inbreng de figuren. De dame volgt maar kan binnen de dans wel haar eigen stijl aan de bewegingen meegeven (ook wel ´lady styling´ genoemd). Beiden danspartners kunnen dus hun eigen stijl en/of dynamiek inbrengen.

Salsa als muziekstijl is voortgekomen uit Cubaanse Son en Amerikaanse jazz. Het wordt tegenwoordig over de hele wereld gespeeld maar is op grootste schaal in Latijns-Amerikaanse landen populair. Op internet zijn vele omschrijvingen te vinden met meer info over de oorsprong en ontwikkeling van het salsa muziekgenre.